Üye Girişi / Kayıt

MUHASEBE HİZMETLERİ

MUHASEBE HİZMETLERİ MUHASEBE HİZMETLERİ

Üye İşyeri Bilgileri

Firma Adı : MUHASEBE HİZMETLERİ
Şehir : İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ
Adres : Beylikdüzü/İSTANBUL
Telefon : 0533 263 71 13
Sektör : Danışmanlık Hizmetleri
Yetkili : İsmail

Firma Hakkında

Muhasebe sistemlerinin kurulması

Muhasebe denetimi hizmetleri

Mali tabloların hazırlanması ve denetimi

Dönem sonu kapanış işlemleri

Vergi beyannamelerinin denetimleri

Sabit kıymet ve amortisman kayıtlarının denetimi

Türk mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması

Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,

Finansal tabloların yabancı para cinsine çevrilerek raporlanması

Sabit kıymetlerin sayımı, mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması ve raporlamasının yapılması

Muhasebe kayıtlarının kontrolü

Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması

Sosyal güvenlik bildirimlerinin denetimi

Enflasyon düzeltmesi işlemleri

Arızi kazanç, değer artış kazancı ve diğer gelir unsurlarından dolayı süreklilik arz etmeyen beyanname hizmetleri

Yeri ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları

 

 

BORDROLAMA VE PERSONEL

 

Personel maaş bordrolarının hazırlanması veya kontrolü

Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin yapılması

Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması

İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması

İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması

 

 

DİĞER HİZMETLERİMİZ

 

Muhtasar, KDV, damga vergisi, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması

Vergi beyannamelerinin kontrol

 

  

UYGUNLUK HİZMETLERİ

 

Mükellefiyet tesisi, şirket kuruluş işlemleri.

Genel kurul, ana sözleşme değişiklikleri, tasfiye vb. işlemler.

Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması.

KOSGEB uygunluk belgesi ve maliyet muhasebesi işlemleri.

Vergi risklerinin incelenmesi, belirlenmesi ve raporlanması.

KDV iadesi işlemlerine ilişkin evrakların hazırlanması, mahsubu ve takibi.

Vergi avantajlarının ve indirimlerinin uygulanması.

Vergi risklerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması.

 

 

ŞİRKET KURULUŞLARI ve DİĞER İŞLEMLER

 

Anonim Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Adi Ortaklık   Kuruluşu

Şahıs Firması Kuruluşu

Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)

Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme

Hisse Devri - Adres Nakli

Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı

Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri

Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri

Şirket imza Yetkilisi Atanması

Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği

Tasfiye Giriş işlemleri - Tasfiye Sonu işlemleri


    

Yorumlar (0)

;